PL | EN | DE

Wagi automatyczne i recepturowe dozowanie składników

Rozwijamy i produkujemy legalizowane systemy do kontroli, ważenia i napełniania standardowych lub dostosowanych systemów wag automatycznych i nieautomatycznych. Oferujemy szeroką gamę modułów sprzętowych, oprogramowania i zatwierdzeń obejmujących wszystkie przemysłowe aplikacje ważenia. Przykładowe aplikacje: napełnianie worków typu Bag, BigBag, beczek, kontenerów lub dynamiczne ważenie pojazdów, dynamiczne ważenie kontrolne, wagi taśmociągowe, dozowanie recepturowe i różnicowe.

waga-big-bag

Waga Big-Bag

Sterowanie dozowaniem materiałów sypkich do worków typu BIGBAG

Specyfikacja PDF
waga-workujaca

Waga Workująca

Sterowanie dozowaniem materiałów sypkich do worków

Specyfikacja PDF
waga-przesypowa

Waga przesypowa

Waga odważająco-sumująca, bazy danych produktów i raporty z ważeń, transmisja danych do innych systemów po sieci Ethernet, Profibus lub Profinet

Specyfikacja PDF
waga-tasmociagowa

Waga taśmociągowa

Waga taśmociągowa, różne typy urządzeń zależnie od konfiguracji i zastosowania

Specyfikacja PDF
waga-napelniajaca

Waga napełniająca

Automatyczne sterowanie napełnianiem materiałów płynnych do pojemników

Specyfikacja PDF
waga-dozujaca

Waga dozująca

Automatyczne sterowanie wieloskładnikowym dozowaniem materiałów sypkich i płynnych

Specyfikacja PDF
waga-przeplywowa

Waga przepływowa - różnicowa

Sterowanie wagą przepływowo-różnicową

Specyfikacja PDF